سامانه HIS تاریانا

جزئیات پروژه
  • دسته بندی: سیستم مدیریتی
  • طراح: شرکت تاریانا
  • مدت زمان تکمیل: در حال تکمیل
  • مشتریان: بیمارستان های دولتی و خصوصی
  • دریافت فایل دانلود
درباره پروژه

واقعیت آن است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان به صورت دستی کار پروسه پرونده بستری یا سرپائی بیمار را انجام دهد. پائین آوردن زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان انتقال بیمار، حسابداری، زمان Order نویسی و درخواست های پاراکلینیکی، زمان اخذ جواب ها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، بالابردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواست ها که در حالت دستی ناخوانا و ... هست، تسریع ارتباط بین بخشی و درنهایت بالا بردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی، اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان، تعدیل نیروها و غیره مسائلی هستند که نیاز بیمارستان به HIS را چندین برابر می کند. برای افزایش دقت و تسریع در ارئه خدمات به بیمار، تسریع در تشکیل و گردش پرونده در بیمارستان، بازیابی سریع پرونده برای اهداف گوناگون همچون تحقیقات و مطالعه دانشجویان ذیربط و امکان استفاده آسان از مدارک پزشکی و ... وجود HIS در هر بیمارستانی ضروری است.