سامانه گردش کــــار کــــارتـــاب تاریانا

جزئیات پروژه
  • دسته بندی: سیستم مدیریت
  • طراح: شرکت تاریانا
  • مدت زمان تکمیل: 1 سال
  • مشتریان: ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی
  • دریافت فایل دانلود
درباره پروژه

سامانه "کارتاب" یک سیستم کار محور است که کلیه فرایندهای یک سازمان به صورت کار در این بستر قرار گرفته و بین افراد در سازمان و یا خارج از سازمان به گردش در می آید. سیستم اتوماسیون اداری یکی از بخش هایی است که در این سیستم قرار دارد و سیستم ذاتا مشتمل بر چند سیستم پرکاربرد است. سامانه "کارتاب" به عنوان اولین سیستم تخصصی گردش کار در زمینه صنعت است. کلیه کارها در قالب پروژه تعریف می شود و نهایتا امکان آرشیو کردن نامه نگاری ها و پیوست های بر اساس هر پروژه به راحتی در این سیستم امکان پذیر است.