سامانه مالی تاریانا

جزئیات پروژه
  • دسته بندی: سیستم مالی
  • طراح: شرکت تاریانا
  • مدت زمان تکمیل: 1 سال
  • مشتریان: ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی
  • دریافت فایل دانلود
درباره پروژه

کلیه نیروهای انسانی دخیل در یک سازمان از جمله مدیریت، کارکنان، پرسنل و مراجعه کنندگان بسته به میزان خدماتی که سازمان به مراجعه کنندگان ارائه می کند نیازمند اطلاعات جامع و کلی در خصوص زمینه فعالیت خود بوده که این اطلاعات باید میان بخش های مختلف به صورت صحیح و با بیشترین کیفیت ممکنه انتقال یابد. آنچه مدیران بیش از هرچیز دیگری به آن نیاز دارند، آن است که در کوتاه ترین زمان بتواند به بیشترین اطلاعات دسترسی یابد. این اطلاعات می توان شامل آمار دقیق از وضعیت کسب و کار سازمان، سوابق کاری مربوط به فرآیند خاص و کلیه اطلاعات دیگر باشد. این ویژگی سبب می گردد تا مدیران تا جائی که ممکن است از درگیری های روز مره منفک شده تا بتوانند به سهولت و با تفکری باز و دیدی کلان به سیاست گذاری های صحیح مدیریتی بپردازند.